Informatie


 
 
  Home
  Contact
 
  Voorwaarden
  Informatie

2018 chh webdesign©

Wat doet een tolk Gebarentaal?

Een tolk Gebarentaal is een schakel in de communicatie tussen dove of slechthorende en horende mensen. In een tweegesprek, vergadering of andere situatie, vertaalt de tolk alles wat er wordt gezegd en wat er in de ruimte gebeurt in gebarentaal. Andersom vertaalt de tolk ook wat er in gebarentaal wordt gezegd naar gesproken Nederlands.

Waar werkt een tolk Gebarentaal?

Een tolk Gebarentaal werkt overal waar communicatie nodig is tussen dove of slechthorende mensen en horende mensen. De situaties lopen uiteen van een doktersbezoek, een vergadering, een kerkdienst tot een congres.

In welke talen vertaalt een tolk?

In Nederland worden door dove en slechthorende mensen verschillende communicatievormen met gebaren gebruikt. Zo is er de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Dit is een volledige taal met een eigen grammatica. Ook is er Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG). Hierbij wordt de grammatica van het gesproken Nederlands gevolgd en daarbij worden ondersteunende gebaren gemaakt. Sommige dove mensen geven de voorkeur aan spreken en spraakafzien om te communiceren. De tolk vertaalt de originele boodschap (op inhoud) in een van deze communicatievormen.
Soms vertaalt een tolk ook vanuit (en naar) een andere brontaal dan het Nederlands, zoals vanuit het Engels, Frans of Duits. Dit verschilt echter per tolk. 

Heeft een tolk voorbereiding nodig?

In bepaalde situaties is het voor een tolk prettig om zich te kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld bij congressen, lezingen of kerkdiensten. De teksten die in deze situaties worden gebruikt zijn vaak van te voren bekend. Als een tolk deze (lied)teksten voor de opdracht in kan zien, gaat het tolken zelf vaak soepeler omdat de tolk dan al inhoudelijk voorbereid is op de situatie.
Het is voor een tolk ook prettig om te weten of er in een situatie bijvoorbeeld in het Engels gesproken gaat worden en hoe het programma eruit ziet. Dit laatste in verband met benodigde tolkpauzes om de kwaliteit van het tolken hoog te houden.

Hoe kan ik een tolk aanvragen?

Als u een tolkaanvraag wilt doen, kunt u een mailtje of smsje sturen naar een tolk. Geef hierin aan op welke datum u een tolk wilt gebruiken, van hoe laat tot hoe laat en om wat voor soort situatie het gaat. De tolk reageert dan zo snel mogelijk.

Alle geregistreerde tolken kunt u vinden op het register Tolken Gebarentaal www.stichtingrtg.nl
Ook kunt u uw aanvraag gratis laten bemiddelen door Tolknet (inschrijving noodzakelijk) www.tolknet.nl
 

Hoe moet ik een tolk betalen?

Alle mensen in Nederland met een auditieve beperking hebben recht op een tolk voor een aantal uur per jaar. Er zijn drie soorten uren waarin een tolk wordt vergoed, te weten: 
Leefuren: 30 uur per jaar. Deze leefuren zijn voor alle privésituaties waar communicatie nodig is. Bijvoorbeeld bezoeken aan de huisarts of het ziekenhuis, de notaris, ouderavonden, een trouwerij, een begrafenis etc. Als deze uren op zijn, kunnen er meer uren aan worden gevraagd.  
Werkuren: 15% van de werktijd. Deze werkuren zijn te gebruiken voor bijvoorbeeld vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholing etc.
Onderwijsuren: (tot 30 jaar) 100% van de onderwijstijd in reguliere onderwijssituaties. Indien er een cursus of opleiding voor het werk moet worden gevolgd, dan moeten hiervoor werkuren worden gebruikt.

 

Hoe vraag ik tolkuren aan?

Met een verklaring van uw huisarts of KNO arts kunt u bij het Menzis zorgkantoor Arnhem (in geval van leefuren) of betreffend UWV kantoor (in geval van werk- en onderwijsuren) tolkuren aanvragen. Dit duurt enkele weken.
Binnen het speciaal onderwijs en bij sociale werkplaatsen is het niet mogelijk een beroep te doen op de tolkvoorziening. Deze instellingen moeten een tolk eventueel zelf bekostigen uit het budget wat zij voor de leerling of werknemer krijgen.